01.03.1999  
Thành lập công ty Dae Han Steel tại tại số 331-1, phường Mujinae, thành phố Shiheung, tỉnh Gyeonggi.
 
03.05.2000
Đạt chứng nhận tiêu chuẩn KS (KS D 3609) do Hiệp hội tiêu chuẩn công nghiệp Hàn Quốc cấp.
 
12.05.2004
Thành lập pháp nhân công ty TNHH Dae Han Steel tại số 2087-7 tại phường Jeongwang, thành phố Siheung, tỉnh Gyeonggi.
 
15.05.2005
Mua nhà máy tại Wonju, tỉnh Gangwon.
 
07.03.2006
Thiếp lập chi nhánh tại số 1473-4 tại khu Beopcheon, thị trấn Buron, thành phố Wonju, tỉnh Gangon.
 
15.06.2006
Chuyển trụ sở công ty tới số 609, lô 2, KCN Shiwa  tại số 2177-1 phường Jeongwang, thành phố Shiheung, tỉnh Gyeonggi.
 
10.08.2006
Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
Được bình chọn là doanh nghiệp ưu tú truyền cảm hứng cho khách hàng năm 2006 của Đại Hàn Dân Quốc.
 
11.04.2007
Đạt chứng nhận tiêu chuẩn KS F 4740
 
24.03.2008
Chuyển chi nhánh Wonju tới số 202-2 lô 1 KCN Shiwa tại 1240-9, phường Jeongwang, thành phố Shiheung, tỉnh Gyeonggi (nhà máy số 2)
 
01.08.2010
Thành lập pháp nhân tại Việt Nam D-Steel Vina Korea.
 
27.07.2011
Tái chứng nhận vật liệu xây dựng thân thiện môi trường KS F 4740.