[ABS Door] YA-07 Đường vân ngang

Kích thước : 1180 X 2380