[ABS Door] YA-12YD

Số chứng nhận đăng ký kiểu dáng thiết kế - Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc: số 0496161