[ABS Door] YA-260A

Kích thước tối thiểu : 700 X 1,610 / Tối đa : 955 X 2,075