[ABS Door] YA-12ZD Pink Ivy

Số chứng nhận đăng ký kiểu dáng thiết kế - Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc : số 0526898