KHUNG TRẦN NỔI

D-STEEL VINA KOREA là doanh nghiệp đầu tiên thành công trong việc sản xuất ra hệ thống trần thả có khả năng chịu được sự giãn nở của thép khi xảy ra hỏa hoạn. Khi có hỏa hoạn xảy ra, các hệ trần thả hiện nay không chịu được sự giãn nở của thép, dẫn tới cả hệ thống trần bị giãn nở và kéo theo các tấm trần và bông thủy tinh rơi xuống sàn, hệ thống điện và điều hòa bị phá hủy, gây ra thiệt hại to lớn về người và của. Sản phẩm đặc biệt trần thả của D-Steel được chứng nhận là sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ASTM-119 của Mỹ và châu Âu. Sản phẩm của D-Steel Vina Korea luôn tự hào với phương châm coi trọng tính mạng con người.
   1. THANH CHÍNH / MAIN T-BAR 
  


Model No Meas. size L TK W H Pcs/catton
DHS M1 For general use
Loại thường
3660 0.3T 25 38 252. THANH PHỤ / CROSS T-BAR

 

Model No Meas. size L TK W H Pcs/catton
DHS C1
DHS C2
DHS C3
For general use
Loại thường
305
610
1220
0.3T 25 28
200
75
75