[Moulding] Nẹp chỉ phẳng 60*12

Kích thước : 2400x60x12