[Handle] YDH-010 Chốt mộng

상세설명

상부 손잡이와 하부 잠금장치의 이중구조로 된 모티스락입니다.

Chi tiết sản phẩm:
Là khoá chốt mộng được cấu tạo kép bằng tay cầm trên và thiết bị khoá dưới.