[Stopper] YDS-02

상세설명

도어 개폐시 충격과 소음을 완화할 수 있는 스토퍼입니다.

Chi tiết sản phẩm:
Chặn cửa giúp giảm bớt âm thanh và va đập khi đóng mở cửa.